Kallelse till årsmöte 2023
Årsmöte måndag 17 april kl 1800 i Vanäs pub
 
Bottensjöns årliga abborrerace avgjort!
Tävlingen 2022 vanns av HSF2 på 109cm. Tvåa blev MSF och trea blev Borrjägarna. Största abborre tog Alexander Dögl i vinnarbåten med en fin fisk på 39cm. Grattis till alla pristagare och mycket bra jobbat!
Stort tack till alla deltagare som ville vara med, alla som hjälpte till runt tävlingen och till Bo Sjöbergs fiske där förmånligt priserna inhandlades av kfff. Hoppas vi ses igen nästa år.

Bottensjöns årliga abborrerace 2022

Anmälan är nu stängd pga fullt startfält.
Startlista Abborreracet 2022.
1 HSF
2 HSF2
3 De oslagbara
4 Forran
5 Larsson & Järhed
6 Sutarkung
7 Bötten
8 BullFish
9 NoFish
10 Åberg & Vänstern
11 Fischermans friend
12 Borrjägarna
13 MSF
14 CR/Olssons fiske
15 Mothugg
16 Johansson/Jansson
17 Carpe Piscem
18 Börje i bränningen
19 JonKri
20 Skit på kroka
 
Nu är det äntligen dags för den elfte upplagan av Bottensjöns årliga abborrerace! Team HSF arrangerar likt förra året tävlingen i samarbete med KFFF.
Tävlingen startar som vanligt vid Sjönäs brygga och går av stapeln lördag 6 augusti klockan 13:00 till 18:00. Kaptensmöte sker klockan 12:30 vid Sjönäs brygga.
Anmälan Nytt för i år är att anmälningsavgiften är medlemskap i KFFF vilket enkelt löses på https://www.ifiske.se/fiskekort-medlemskap-karlsborgsortens-fiske-och-fiskevardsforening.htm. Är man inte redan medlem kostar det således 100 kronor per deltagare att delta i tävlingen och då ingår medlemskap i föreningen. Är det någon som har svårt att lösa medlemskap så fixar vi det på plats.
Varje team ansvarar för att deltagare i teamet har giltigt fiskekort. Fiskekort finns att köpa på https://www.ifiske.se/fiskekort-bottensjon.htm.
Anmälan sker per SMS till Hannes Fritzson på telefonnummer 0735 095 484. Information som skall vara med vid anmälan är teamnamn och namn på teammedlemmar.
Regler Vi kommer att använda oss av mätbräda. Därför ska varje team ha en kamera som de kan dokumentera fångsten med. Det är upp till varje team att ta så pass bra bilder så att dessa bilder kan verifieras av kontrollanter. Max antal team: 20 st. Antal teammedlemmar: 2-3 st. Endast spinnfiske. Minimilängd: 20 cm. Det är totallängden av teamets 3 längsta abborrar som räknas. Skulle det vara så att två team mäter in på samma antal cm vinner det team med den längsta abborren. I övrigt gäller Bottensjöns vanliga fiskeregler som finns att läsa här http://www.kfff.se/filearea_48.html

 

Resultat från Gös och Gäddtävling på Bottensjön lördag den 18:e Juni, 2022

10 båtar kom till start och det var en blåsig tillställning.
Pristagare Gäddklassen:
1. Bröderna Lungberg 372 cm
2. Thomas Johnsson 293 cm
3. HSF 288 cm.
4. Åberg 217 cm
5. Magnus Gustafsson 178 cm
6. Thomas och Rolf 148 cm
7. Sjönäs 119 cm
8. No fish 118 cm
9. Larsson och Järhed 62 cm
10. DB 0cm
Vinnare av vandringspriset i Gösklassen, Stefan Åberg.

 

 

 

 

Gös och Gäddtävling på Bottensjön lördag den 18:e Juni, 2022

Nu är det dags för den årliga Gös- och Gäddtävlingen på Bottensjön!
Vi samlas vid CSS i närheten av mastkranen kl. 14:30 för anmälan, sedan följer ett möte där vi går igenom regler. Start runt 15:00 tiden och vi fiskar fram till 20:00.   
Tillåtna fiskemetoder är Trolling- , vertikal/spinnfiske. Alla deltagande team får med sig mätbräda för fotografering av fångade gösar och gäddor.
Startavgift: 100:-/team. Medlemskap samt giltigt fiskekort är obligatoriskt. Anmälan görs på plats. Endast Swish-betalning.
Tävlingsregler:
Längst gös: Den person som fångar tävlingens längsta gös får njuta av vårt fina vandringspris under ett år. Mätning på land vid inmätning, alternativt fotografering på mätbrädan i båten.  
Centimetertävling med gädda: Alla gäddor räknas. Mätning på land vid inmätning alternativt fotografering på mätbrädan i båten. 
Centimetertävlingens pris är att startavgiften fördelas mellan 1:a, 2:a och 3:e plats.
Min- och maxmått informeras om vid anmälan.
Deltagande sker på egen risk.

Ny medlemsförmån!

Som medlem i KFFF kan du nu lösa kostnadsfritt fiskekort i vår medlemssjö Spåndals Bergsjö. Mer info finns på fliken Spåndals Bergsjö.

Tävlingar under året 2022!

Lördag 18 juni: Klubbtävling Gädda/Gös Bottensjön. Mer info kommer.

Augusti: Abborreracet. Mer info och datum kommer.

 

Årsmöte!

Vi kallar till årsmöte onsdag 13 april kl 18 på Vanäs pub. Välkomna!

 

Abborreracet 2021

Lördagen den 14 augusti kördes den 10:e upplagan av tävlingen "Abborreracet" på Bottensjön. Nytt för i år var att tävlingen arrangerades i samarbete mellan Team HSF och KFFF. Det blev en blåsig historia, men med betydligt mindre regn än vad prognoserna visade.  
Stort grattis till Team Åberg & Vänstern som lyckades bäst med totalt 105 cm abborre och med den längsta på 41 cm! 
Stort tack till arrangörerna för en jättetrevlig tävling, med lite "kokekörv" och fina priser efter målgång!
 

Tidigare vinnare:

2012: Team MSF

2013: Team HSF

2014: Team De Oslagbara (89 cm)

2015: Team HSFs Damer (91 cm)

2016: Team Carpe Piscem (100cm)

2017: Team Mamo (114cm)

2018: Team Larsson och Larsson (110 cm)

2019: Team MSF (110 cm)

2020: Team Sutarkung (109 cm)

 

 

Projekt Djäknabäcken

Djäknabäcken

TACK till er som hjälpt till med restaureringen, arbetet flöt på mycket bra. 70 ton sten är nu utlagt på leksträckan norr om 49:an och första vandringshindret är justerat med handkraft. Vi började med att elfiska på sträckan i de små och få pölarna som fanns eftersom det var ont om vatten. Det fanns gott om öring i varierande storlekar. Samtidigt började en körsträcka röjas för att kunna få stenen runt leksträckan. Ett ca 90-tal öringar mättes in och släpptes senare längre nedströms där vattentillgången var bättre. Vi började uppströms trumman och la sten längs leksträckan. Björn Eriksson styrde sin maskin galant och lastade av stenen i bäcken som vi med handkraft placerade. Eftersom leksträckan är grävd så skapas med hjälp av stenen varierande vattenflöde och förbättrad omgivning till lek och skydd för fisken. Nu får vi invänta höstens vatten, vi hoppas det blir mycket vatten, för att se leksträckan formas samt se hur första vandringshindret fungerar. Eventuellt får vi skicka in en ny ansökan om större åtgärder behövs där.

Mer information om projektet finns under fliken "Djäknabäcken" samt i Facebook-gruppen "KFFF Djäknabäcken". 

 

 

 

Resultat Gädd- och Göstävling

Söndagen den 20 juni hölls den årliga gädd- och göstävlingen för medlemmar på Bottensjön. Med tävlingsstart kl 15 gav sig 13 tävlingssugna team ut. Då väderprognosen var högst ostadig blev det endast någon timmas fiske innan tävlingen avbröts pga åskoväder. Vandringspriset kunde ej delas ut då ingen gös fångades. Centimetertävlingen för gädda vanns av teamet NoFisher med 223 cm. Andrapriset kneps av teamet Johansson & Johnsson, 183 cm, följt av Team Claras drängar med 116 cm. 

Vinnare Gäddtävling

Team Johansson och Johnsson

 

 

Foto: Daniel von Feilitzen

Foto: Daniel von Feilitzen

Nytt öringprojekt augusti 2021! 

 Vi i KFFF är mycket glada över att ha beviljats bidrag för lokala vattenvårdsprojekt – LOVA, med arbetsstart i augusti/september 2021. Vi har under många årtionden pratat om att ett större arbete skulle behövas gällande att underlätta uppvandring för lekande öring samt förbättra lekplatser i kommunens bäckar som mynnar ut i Vättern. Nu kommer det första projektet, med att restaurera Djäknabäcken, äntligen dra igång!
 
Projektet innebär stenutläggning på en 340 meter lång strömsträcka i Djäknabäcken uppströms väg. Syftet är att skapa mera variationsrika strömförhållanden och kommer att ge fler ståndplatser och skydd vilket bör öka överlevnaden hos öringungar. Projektet innebär även att underlätta vandringen för lekfisk vid första vägtrumman. Projektet kommer att göras tillsammans med en fiskevårdskonsult (Mats Olsson, Haddåns Vatten- & Fiskevård). Djäknabäcken har god ekologisk status men problem finns i bäcken som bör åtgärdas för att underlätta vandring av lekfisk och öka överlevnaden hos öringungar. Projektet innebär också att en mer variationsrik miljö skapas på kraftigt påverkade och likformiga strömsträckor vilket bör gynna den biologiska mångfalden i vattendraget. Åtgärderna kan sägas vara en del av de åtgärder som kommer att krävas för att bäcken ska bibehålla sin ekologiska status även i framtiden.
 
En hel del kroppsarbete kommer att krävas av våra medlemmar samt övriga intresserade! I Facebookgruppen KFFF Djäknabäcken kan intresserade anmäla sig samt få mer information. Vi hoppas att många glädjs åt möjligheten att förbättra för öringen i vårt område och därmed är villiga att hjälpa till i projektet under sensommaren. 

Mer information om projektet finns under fliken "Djäknabäcken".

 

Fiskepremiär 1 maj 2021 i Spåndals Bergsjö!

 Barn och ungdomar ej fyllda 16 år som är medlemmar i KFFF fiskar gratis i Spåndals Bergsjö.

 Fiskekort för Spåndals Bergsjö löses via iFISKE.se.   

 

Länk till iFISKE.se

 

Länk till resultat KFFF:s Klubbmästerskap,
Gädd- och Göstävling 2020

 

2019 och 2020-års Klubbmästare Erik Larsson

 

  

NYHET Medlemsskap!!!

 

 

Medlemsskap i KFFF och fiskekort för Bottensjön löses smidigt via iFISKE.se.   
Länk till iFISKE.se

 

 

 

 

LÄNK TILL LAXCUP VÄTTERN-SIDAN