Gös och Gäddtävling på Bottensjön lördag den 18:e Juni, 2022

Nu är det dags för den årliga Gös- och Gäddtävlingen på Bottensjön!

Vi samlas vid CSS i närheten av mastkranen kl. 14:30 för anmälan, sedan följer ett möte där vi går igenom regler. Start runt 15:00 tiden och vi fiskar fram till 20:00.   

Tillåtna fiskemetoder är Trolling- , vertikal/spinnfiske. Alla deltagande team får med sig mätbräda för fotografering av fångade gösar och gäddor.

Startavgift: 100:-/team. Medlemskap samt giltigt fiskekort är obligatoriskt. Anmälan görs på plats. Endast Swish-betalning.

Tävlingsregler:

Längst gös: Den person som fångar tävlingens längsta gös får njuta av vårt fina vandringspris under ett år. Mätning på land vid inmätning, alternativt fotografering på mätbrädan i båten.  

Centimetertävling med gädda: Alla gäddor räknas. Mätning på land vid inmätning alternativt fotografering på mätbrädan i båten. 
Centimetertävlingens pris är att startavgiften fördelas mellan 1:a, 2:a och 3:e plats.

Min- och maxmått informeras om vid anmälan.

Deltagande sker på egen risk.