Medlemskap i KFFF krävs för att lösa fiskekort i Spåndals Bergsjö.

Fiskekort ska registreras via länken:  Ifiske.se  

Medlemsskap krävs i KFFF för att kunna registrera fiskekort i Spåndals Bergsjö.

 

Nytt från 2019: Länstyrelsen har lagt in nya regler pga att sjön ligger i ett naturskyddsområde, Tutters kulle. Dessa regler följer nedan.

 

Eldning endast vid anvisad eldstad, ved får ej tas ifrån skogen utan får tas med hemifrån.

Ingen åverkan får ske på träd buskar m.m

I sjön får endast öring inplanteras som härstammar från vättern.

 

Ansvarig Spåndals Bergsjö: Kristofer Johansson 0738-230109.