Bottensjön

KFFF:s del i Bottensjön

Karlsborgsortens Fiske och Fiskevårdsförening har ett samarbete och ett avtal med Bottensjöns Fiskevårdsområdesförening, BoFo, för att få administrera fisket. KFFF kan ge förslag angående fiskevård till BoFo som de kan ta i beaktande. Det är dock BoFo som röstar igenom vilka regler som ska gälla. BoFo är en förening för alla som har fiskerätter i sjön, totalt 54 stycken. KFFF förvaltar genom ett avtal fiskerätten på kommunens vatten.


KFFF:s syn på fisket i Bottensjön
I avtalet med kommunen står att KFFF ska bedriva fiskevårdande åtgärder i Bottensjön. Vår målsättning är att skapa ett så bra husbehovsfiske som möjligt först och främst för kommunens invånare. Då det under många år varit ett hårt fisketryck i sjön har vi under de senare åren fått till tex fångstbegränsningar, minimimått på fisk och nätmaskor samt fredningstider. KFFF är inte för nätfiske i Bottensjön och administrerar ej sådan fiske. Eftersom det bedrivs yrkesfiske i sjön har KFFF genom ett mycket gott samarbete med och sunt förnuft hos yrkesfiskarna fått till fångstbegränsning och ökad maskstorlek på näten så fisken får mycket större chans att leka innan de fångas. KFFF hoppas att det bland annat med dessa åtgärder, upplysning av fiskeregler samt bättre tillsyn går mot en ljusare framtid med bättre fiske.