Regler för fisket i Bottensjön

KFFF har tecknat avtal (nyttjanderättsavtal) med Bottensjöns fiskevårdsområdesförening (BoFo) och tar över verksamheten för fisket och fiskevården i sjön tills vidare. Läs igenom följande INNAN fisket påbörjas. Okunnighet om nedanstående regler kommer INTE att godkännas som ursäkt för brott mot bestämmelserna. Med Bottensjön nedan avses allt vatten från nedre slussporten i Forsvik, från dämmet i Forsviksån, tvärs mynningar av tillrinnande åar och bäckar och in till mynningen i Göta Kanal i Karlsborg. För att fiska i Bottensjön erfordras fiskekort. Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. Endast ett fiskekort (Lilla eller Stora fiskekortet) är giltigt per person. Ägarens namn skall vara påskrivet INNAN fisket börjar. Giltighetstiden är angivit på kortet. Ungdom ej fyllda 16 år erfordrar ej fiskekort för handredskap, men måste följa reglerna som gäller för fisket. Påpekas att förutom interna regler så gäller Allmänna Fiskebestämmelser (Länsstadgan) även för Bottensjön. Att regler och bestämmelser efterföljs kommer att övervakas av tillsatta tillsynsmän. Vid kontroll skall alltid giltigt fiskekort kunna uppvisas. Allt fiske bedrivs till husbehov.

 

Lilla Fiskekortet

Innefattar endast handredskap för husbehovsfiske i hela Bottensjön.
OBS! Ej vertikalfiske efter gös, trolling, mörtstuga, angeldon!
Begränsningar: Max 1 spö/kort och användare.
Dagskort gäller från angivit datum och 24 timmar framåt.
Årskort gäller från inköpsdatumet och ett år framåt.
Fredningstiden på Gös är mellan 1/5-15/6. (Fredad pga. lek!)
Fångstbegränsning:
Gös 1st/dygn, min. mått 50cm och max. mått 70cm.
Abborre 15st/dygn, min. mått 15cm och max. mått 35 cm.
Gädda 
max. mått 80 cm.
Förbjudet med catch and release fiske på gös om det är fångad på ett djup större än 8 meter.
Fiskekortsinnehavaren ansvarar för att regler följs.

 

Stora Fiskekortet

Innefattar handredskap för husbehovsfiske i hela Bottensjön.
Innefattar även vertikalfiske efter gös, ismete, angeldon, trolling inom område A hela året.
Mörtstuga får endast användas inom område A vid fiske vintertid när is ligger på Bottensjön.
Ismete/angeldon: max 6 spön/kort.
Trolling får bedrivas i område B under tiden 1/5-15/9.
Begränsningar: max 4 spön/båt. (Pulkor/planerboards är förbjudet)
Dagskort gäller från angivit datum och 24 timmar framåt.
Årskort gäller från inköpsdatumet och ett år framåt.
Fredningstiden på Gös är mellan 1/5-15/6. (Fredad pga. lek!)
Fångstbegränsning:
Gös 1st/dygn, min. mått 50cm och max. mått 70cm.
Abborre 15st/dygn, min. mått 15cm och max. mått 35 cm.
Gädda 
max. mått 80 cm.
Förbjudet med catch and release fiske på gös om det är fångad på ett djup större än 8 meter.
Fiskekortsinnehavaren ansvarar för att regler följs.

 

Kräftfiskekort

Fisket får bedrivas under tiden 1/7-30/9 i område A (se karta).
Mellan kl. 17:00 till 15:00 dagen efter. Max 10st burar/kort. Max 1 kort per person och dag.
Max 2 kort per hushåll och dag.
Utmärkning av fiskeredskap: Kula/boj minst 15cm, skall vara märkt
med namn & tele nr. (OBS! dunkar/PET-flaskor eller dylikt ej godkänt)
Felmärkta redskap beslagtas vid tillsyn.

Fiskekortsinnehavaren ansvarar för att regler följs.