Foto: Daniel von Feilitzen

Vi i KFFF är mycket glada över att ha beviljats bidrag för lokala vattenvårdsprojekt – LOVA, med arbetsstart i augusti/september 2021. Vi har under många årtionden pratat om att ett större arbete skulle behövas gällande att underlätta uppvandring för lekande öring samt förbättra lekplatser i kommunens bäckar som mynnar ut i Vättern. Nu kommer det första projektet, med att restaurera Djäknabäcken, äntligen dra igång!

 

Projektet innebär stenutläggning på en 340 meter lång strömsträcka i Djäknabäcken uppströms väg. Syftet är att skapa mera variationsrika strömförhållanden och kommer att ge fler ståndplatser och skydd vilket bör öka överlevnaden hos öringungar. Projektet innebär även att underlätta vandringen för lekfisk vid första vägtrumman. Projektet kommer att göras tillsammans med en fiskevårdskonsult (Mats Olsson, Haddåns Vatten- & Fiskevård). Djäknabäcken har god ekologisk status men problem finns i bäcken som bör åtgärdas för att underlätta vandring av lekfisk och öka överlevnaden hos öringungar. Projektet innebär också att en mer variationsrik miljö skapas på kraftigt påverkade och likformiga strömsträckor vilket bör gynna den biologiska mångfalden i vattendraget. Åtgärderna kan sägas vara en del av de åtgärder som kommer att krävas för att bäcken ska bibehålla sin ekologiska status även i framtiden.

 

En hel del kroppsarbete kommer att krävas av våra medlemmar samt övriga intresserade!

I facebookgruppen KFFF Djäknabäcken kan intresserade anmäla sig samt få mer information. Vi hoppas att många glädjs åt möjligheten att förbättra för öringen i vårt område och därmed är villiga att hjälpa till i projektet under sensommaren. 

Projektbeskrivning Djäknabäcken

 

Gedigna utredningar har gjorts av Haddåns Vatten & Fiskevård gällande Tivedsdalsbäcken, Moabäcken, Tingsjöbäcken, Granviksån samt Djäknabäcken. Intressant läsning finns under respektive länk:

 

Utredning Tivedsdalsbäcken

Utredning Moabäcken

Utredning Tingsjöbäcken

Utredning Granviksån

Utredning Djäknabäcken