Angående KFFF:s tänkta smoltutsättning i Granvik

Sportfiskarna har på sin hemsida publicerat information gällande att Sävenfors Fiskodling har hoppat av medverkan gällande smoltutsättningar i Vättern. Sportfiskarna uttalade sig på sin hemsida enligt följande: ”Skälet till det avslutade samarbetet är inte kopplat till Sportfiskarna och länsstyrelsen, utan att förutsättningarna blivit krångliga när externa parter har börjat lägga sig i frågor som smoltkvalitet, laxfisket och utsättningsplatser i Vättern” (https://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Aktuellt/ArticleID/7584).
Vi antar att Sportfiskarna syftar på KFFF:s inblandning i smoltutsättningen. KFFF har ett stort engagemang och intresse för laxfisket i Vättern och är självklart intresserade av smoltens kvalitet och utsättningsplatser då de kan ifrågasättas. Laxfisket har blivit betydligt sämre, speciellt i norra delen av sjön, och som en stor bidragsgivare ville vi vara med och påverka till det bättre med de krav som vi ställde för våra bidrag.
Vi ställer oss frågande till Sportfiskarnas uttalande ovan eftersom KFFF ej haft någon kontakt med Sävenfors Fiskodling, utan endast haft kontakt med Sportfiskarna gällande de krav som vi ställde (se text nedan som publicerades på KFFF:s hemsida 181228). KFFF:s bidrag som skulle använts till smoltutsättningar 2019 har återbetalats till bidragsgivare och inkomster från LaxCup Vättern 2018 hålls kvar på KFFF:s konto tills vidare.
 
Angående KFFF:s bidrag till mer smolt i Vättern (publicerat på KFFF:s hemsida 181228)
Karlsborgsortens Fiske och Fiskevårdsförening (KFFF) har sedan år 2013 varit en stor bidragsgivare till Insamlingsstiftelsen Mer Lax i Vättern (MLiV) och har t.o.m. 2017 sammantaget överlämnat 239 130 kronor till inköp av laxsmolt. Återkopplingen från MLiV och Sportfiskarna har för denna insats i stort sett varit lika med noll! Med start 2019 har vi därför ställt krav till Sportfiskarna (de ansvarar för inköp av sättfisk) på hur våra pengar framgent ska användas om vi fortsättningsvis ska engagera oss i att samla in ytterligare bidrag till sättfisk. Sportfiskarna, som sedan några år tillbaka sköter upphandling och läsning av fisk samt är med vid utsättningarna, har gått med på våra krav att det är mycket viktigt att kvaliteten på smolten som sätts ut i Vättern är av toppkvalité. Det ska vara en glädje och upprymdhet över att fånga en lax. En glädje som i nuläget förtas då dagens laxar inte sällan uppvisar odlingsskador, typ saknar ryggfena.
Grundförutsättningarna ska vara ett helt och fint smolt med inga, eller knappt synbara skador som förmodligen har en mycket större chans för bättre överlevnad än sättfisk med uppenbara odlingsskador. Vi har genom åren sett att smolt från Sävenfors fiskodling växer sig till fina laxar i sjön. Nämnda odling använder sig av strömbildare som ger starka och vältränade smolt, vilket bidrar till god kvalité och hög överlevnad. Vi anser att man ska sätta ut smolt med de bästa förutsättningarna och kräver därför att smolt inhandlas från Sävenfors fiskodling för de bidrag som kommer från KFFF.
Därför gäller fr.o.m. 2019 att smolt (tvåårig klarälvslax) som finansieras av bidrag från KFFF ska köpas av Sävenfors Fiskodling och utsättas i Granvik under våren 2019. Vi vill vara med vid utsättningen och känna oss delaktiga. Ett ”event” där ett intresse och engagemang skapas bland lokala fiskare, företagare, sponsorer, kommun m.fl. Att sprida ut smolten på flera platser tror vi har positiva aspekter. Transportvägarna blir kortare och intresse samt engagemang skapas hos fler runt sjön. Att sprida smolten innebär också att riskerna/möjligheterna sprids i sjön. Exempelvis Granvik ligger i en isättningszon som visat sig vara bra tidigare och ställer frågande; varför utsättningarna inte sprids redan nu 50/50 Granvik/Starbäck?
Andra bidragsgivare som slutit upp bakom dessa krav är i nuläget Granviks Event AB, Närkes trollingklubb, Töreboda trollingklubb, Kirby samt Klangehamns Fisk. Bokslut inväntas innan besked kan lämnas från bidragsgivare gällande totalsumma till inköp av smolt. Klart är att KFFF bidrar med 61 200 kronor från Laxcup Vättern 2018, Granviks Event AB med 12 650 kr, Kirby bidrar med 5 000 kr, Klangehamns Fisk med 3 000 kr, Närkes trollingklubb bidrar med 8 000 kr från Jullaxen 2018 samt 14 700 kr från sin medlemsavgift för 2019 och Töreboda trollingklubb bidrar med 8 500 kr från årsmötets smoltlotteri och försäljning av kläder och klistermärken. I dagsläget totalt 113 050 kr.
 
Mvh/KFFF

Karlsborgsortens Fiske och Fiskevårdsförening inbjuder till bildföredrag den 15:e mars

Har laxfisket i Vättern en framtid?” 

Alla intresserade är välkomna!

 

Karlsborgsortens Fiske och Fiskevårdsförening (KFFF) inbjuder till ett djuplodande bildföredrag om insjölaxens historia i Vättern. Föredragshållare är Sportfiskeinformatör Björn Blomqvist som under många år följt och dokumenterat Vätterlaxfiskets vågtoppar och lågvatten. För att laxfisket i Vättern ska vara värt namnet krävs att sättfisken är av god kvalité samt att utsättningsplatserna där smålaxarna sjösätts är de bästa möjliga, vilket i förlängningen borgar för höga återfångster. I nuläget är det tillåtet att som mest sätta ut 20 000 smolt/år (cirka 650 000 kronor) i Vättern. En ansenlig hacka pengar som bara måste komma in år ut och år in likt ett självspelande piano för att hålla liv i maxade utsättningar. En del av ovan nämnda summa härleds från frivilliga bidrag via Insamlingsstiftelsen Mer Lax i Vättern som bildades våren 2003. KFFF, en av bidragsgivarna, har under senaste åren sammantaget pytsat in cirka en kvarts miljon "smoltkronor". Pengar som i huvudsak kommer från startavgifter i Laxcup Vättern Karlsborg, en av Sveriges äldsta trollingtävlingar. Laxsmolt har regelbundet satts ut i Vättern sedan tidigt 1970-tal och återfångsterna var som högst under 1990-talet. Tidernas insjölax, en världsrekordtung 20,4-kilos, fångades i december 1997. Inom initierade laxfiskekretsar har Vättern tills för ett tiotal år sedan rankats som Världens bästa fiskevatten efter stor insjölax. Har laxfisket i Vättern en framtid? Ja, om man tar lärdom fråndåtid, ser framåt samt tar nuets ansvar.

 

Fredag den 15:e Mars kl. 18:00 i Film lokalen där skepparmötet till laxcupen hölls (se bild nedan). Alla som vill är välkomna att komma och lyssna.

Anmälan till Kristofer Johansson 073-823 01 09 eller krillegoffa@hotmail.com senast Tisdag den 12:e Mars. Finns endast ett begränsat antal platser så först till kvarn.

KFFF medlemmar och inbjudna klubbar och sponsorer kommer bjudas på något att äta och dricka efter föredraget.

 


Angående KFFFs bidrag till mer smolt i Vättern

Karlsborgsortens Fiske och Fiskevårdsförening (KFFF) har sedan år 2013 varit en stor bidragsgivare till Insamlingsstiftelsen Mer Lax i Vättern (MLiV) och har t.o.m. 2017 sammantaget överlämnat 239 130 kronor till inköp av laxsmolt. Återkopplingen från MLiV och Sportfiskarna har för denna insats i stort sett varit lika med noll! Med start 2019 har vi därför ställt krav till Sportfiskarna (de ansvarar för inköp av sättfisk) på hur våra pengar framgent ska användas om vi fortsättningsvis ska engagera oss i att samla in ytterligare bidrag till sättfisk. Sportfiskarna, som sedan några år tillbaka sköter upphandling och läsning av fisk samt är med vid utsättningarna, har gått med på våra krav att det är mycket viktigt att kvaliteten på smolten som sätts ut i Vättern är av toppkvalité. Det ska vara en glädje och upprymdhet över att fånga en lax. En glädje som i nuläget förtas då dagens laxar inte sällan uppvisar odlingsskador, typ saknar ryggfena.
Grundförutsättningarna ska vara ett helt och fint smolt med inga, eller knappt synbara skador som förmodligen har en mycket större chans för bättre överlevnad än sättfisk med uppenbara odlingsskador. Vi har genom åren sett att smolt från Sävenfors fiskodling växer sig till fina laxar i sjön. Nämnda odling använder sig av strömbildare som ger starka och vältränade smolt, vilket bidrar till god kvalité och hög överlevnad. Vi anser att man ska sätta ut smolt med de bästa förutsättningarna och kräver därför att smolt inhandlas från Sävenfors fiskodling för de bidrag som kommer från KFFF.
Därför gäller fr.o.m. 2019 att smolt (tvåårig klarälvslax) som finansieras av bidrag från KFFF ska köpas av Sävenfors Fiskodling och utsättas i Granvik under våren 2019. Vi vill vara med vid utsättningen och känna oss delaktiga. Ett ”event” där ett intresse och engagemang skapas bland lokala fiskare, företagare, sponsorer, kommun m.fl. Att sprida ut smolten på flera platser tror vi har positiva aspekter. Transportvägarna blir kortare och intresse samt engagemang skapas hos fler runt sjön. Att sprida smolten innebär också att riskerna/möjligheterna sprids i sjön. Exempelvis Granvik ligger i en isättningszon som visat sig vara bra tidigare och ställer frågande; varför utsättningarna inte sprids redan nu 50/50 Granvik/Starbäck?
Andra bidragsgivare som slutit upp bakom dessa krav är i nuläget Granviks Event AB, Närkes trollingklubb, Töreboda trollingklubb, Kirby samt Klangehamns Fisk. Bokslut inväntas innan besked kan lämnas från bidragsgivare gällande totalsumma till inköp av smolt. Klart är att KFFF bidrar med 61 200 kronor från Laxcup Vättern 2018, Granviks Event AB med 12 650 kr, Kirby bidrar med 5 000 kr, Klangehamns Fisk med 3 000 kr, Närkes trollingklubb bidrar med 8 000 kr från Jullaxen 2018 samt 14 700 kr från sin medlemsavgift för 2019 och Töreboda trollingklubb bidrar med 8 500 kr från årsmötets smoltlotteri och försäljning av kläder och klistermärken. I dagsläget totalt 113 050 kr.
Mvh/KFFF

Slutresultat Laxcup Vättern

2018

 

Laxcup Vättern 2018 Största Lax

fångades av Joakim Sahlberg från Team J-S. Laxen vägde 7 380 gram och gav ett pris på hela 7 380 kr sponsrat av Colorama i Tibro.

 

 

 
 
 
Antal
Vikt
 
Placering
Team
Postadress
Laxar
Lax
Poäng
 
 
 
 
 
 
1
Abel/Falun
Sankt Olof
4
20,47
284,7
2
TM
Karlsborg
3
14,49
204,9
3
Åberg & Krille
Karlsborg
3
12,12
181,2
4
Sjönäs
Skövde
2
10,94
149,4
5
Rocco
Mariestad
2
9,69
136,9
6
Rini
Finnerödja
2
8,97
129,7
7
Bertan/Lowrance
Tibro
2
8,61
126,1
8
Hangover
Jönköping
2
6,95
109,5
9
J-S
Lidköping
1
7,38
93,8
10
Marcus/Abbe
Tibro
1
5,79
77,9
11
Dunken Jr
Färentuna
1
5,61
76,1
12
Skönheten & Odjuret
Falköping
1
5,25
72,5
13
Wildwater Lars/Finska pojkarna
Åkersberga
1
4,88
68,8
14
Jägers
Mariestad
1
4,83
68,3
15
Klangen
Hova
1
3,9
59
16
Krantz
Skövde
1
3,81
58,1
 
 
 
 
 
 
Antal Lax:
28
 
 
 
 
Antal kg:
133,69
 
 
 
 
Medelvikt
4,775
 
 
 
 
i kg
 
 
 
 
 

 

 

 

Laxcup Vättern 2018 totalvinnare Team Abel/Falun

 

 

 

Mer info och bilder från tävlingen på outdoor.se/
(Scrolla nedåt för att hitta reportagen från tävlingen.)

 

Bilder från Tävlingen

Resultat från dag 1

Största Lax 7,380 kg Team J-S Joakim Sahlberg Lidköping

 

 
 
 
Antal Lax
Vikt Lax
Poäng
Plac.
Team
Postadress
08-dec
08-dec
08-dec
 
 
 
 
 
 
1
TM
Karlsborg
3
14,49
204,9
2
Sjönäs
Skövde
2
10,94
149,4
3
Abel/Falun
Sankt Olof
2
10,88
148,8
4
Rocco
Mariestad
2
9,69
136,9
5
Rini
Finnerödja
2
8,97
129,7
6
Bertan/Lowrance
Tibro
2
8,61
126,1
7
Åberg & Krille
Karlsborg
2
7,40
114,0
8
Hangover
Jönköping
2
6,95
109,5
9
J-S
Lidköping
1
7,38
93,8
10
Marcus/Abbe
Tibro
1
5,79
77,9
11
Dunken Jr
Färentuna
1
5,61
76,1
12
Jägers
Mariestad
1
4,83
68,3
13
Klangen
Hova
1
3,90
59,0
14
Krantz
Skövde
1
3,81
58,1
 
 
 
 
 
 
Antal lax:
23
 
 
 
 
Antal kg:
109,25
 
 
 
 
Medelvikt
4,75
 
 
 
 
i kg
 
 
 
 
 
 

 

Mer info och bilder från tävlingen på outdoor.se/

Julguidning och Julbord

 
 
I helgen är det dags för Laxcup Wettern och vi på Karlsborgs Turism har ett unikt sponsorserbjudande för er under lördagskvällen. Vi erbjuder ett begränsat antal platser på lördagens julbord i Gravkaponjären, inne på Karlsborgs Fästning, för 300:- / person istället 695:- . Kvällen startar med en julguidning på fästningen följt av glöggmingel och klassiskt julbord från Breviken Golf & Hotell.

 

Upplägg: 

18:00-19:00     Förmingel i Karlsborgs Konferenscenter (100m fr. stenbryggan)

19:00                  Julguidning 

19:45                  Glöggmingel 

20:00                  Klassiskt julbord 

 

Bokning: 

Boka till info@karlsborg.se senast 7/12 12:00(OBS! Begränsat antal platser)

 

Skitfiske på er alla önskar vi på Karlsborgs Turism!

 

Med vänlig hälsning / Best regards,

Anna-Karin Lundgren

Karlsborgs Turism AB

Besöksadress / Visit us: Storgatan 65, 546 32 Karlsborg

0505-173 50 www.karlsborgstursim.se

 

 

 

 

Naturbordets viltburgare vid invägningen på Söndag

Naturbordet kommer finnas på plats söndag vid invägningen och sälja viltburgare, dricka och kaffe. Ett perfekt läge att ta lite mat efter en dag på sjön.

 

 

 

 

Riskområden Vättern Onsdag-Söndag

Länk till Riskområden Vättern FMV.se

 

onsdag 5 december

Följande riskområden är planerade: Område 1 FMV provplats, kl 08:00-16:00. Område 6 Kråk, kl. 09:00-16:00. Under dagen kan störningar i form av buller och vibrationer förekomma från verksamheten på Kråk. Vid eventuella frågor kontakta VB Skövde Garnison, telefon 0708-845890.

Riskområde

 

torsdag 6 december

Följande riskområden är planerade: Område 1 FMV provplats, kl 08:00-16:00. Område 6 Kråk, kl. 09:00-16:00. Under dagen kan störningar i form av buller och vibrationer förekomma från verksamheten på Kråk. Vid eventuella frågor kontakta VB Skövde Garnison, telefon 0708-845890.

Riskområde

 

fredag 7 december

Följande riskområden är planerade: Område 1 FMV provplats, kl 08:00-16:00. Område 6 Kråk, kl. 09:00-16:00. Under dagen kan störningar i form av buller och vibrationer förekomma från verksamheten på Kråk. Vid eventuella frågor kontakta VB Skövde Garnison, telefon 0708-845890.

Riskområde

 

lördag 8 december

Följande riskområden är planerade: Område 6 Kråk, kl. 09:00-17:00. Under dagen kan störningar i form av buller och vibrationer förekomma från verksamheten på Kråk. Vid eventuella frågor kontakta VB Skövde Garnison, telefon 0708-845890.

Riskområde

 

söndag 9 december

Följande riskområden är planerade: Område 6 Kråk, kl. 09:00-17:00. Under dagen kan störningar i form av buller och vibrationer förekomma från verksamheten på Kråk. Vid eventuella frågor kontakta VB Skövde Garnison, telefon 0708-845890.

Riskområde

Anmälan Laxcup Vätter 2018

Vid byte av lagmedlem eller om det tillkommer en extra lagmedlem skall den nya medlemmen betala 300 kr i anmälningsavgift. Man kan alltså inte ta någon annans plats utan att betala.

Anmälningsavgiften betalas in till:
SWISH 073-84 94 519 (Jimmy Wibjörk)

Skicka även till jimmychrister@hotmail.com och skriv om det är ett byte av lagmedlem eller en ny medlem. Glöm inte att skriva lagnamn, namn och telefonnummer till ny lagmedlemmen.

Tävlingsledningen har tagit beslutet att flytta Laxcup Vättern 2018 till nästkommande helg (8-9 december)

Tävlingsledningen har tagit beslutet att flytta Laxcup Vättern 2018 till nästkommande helg (8-9 december). Den blåsiga väderprognosen har varit oroande, men nu när även kylan slagit till är hela Stenbryggans hamn frusen. Med största sannolikhet är inte tävlingen genomförbar i helgen. Där av beslutet.
Mer info kommer löpande på www.kfff.se.

 

Bild från Stenbryggans hamn 2018-11-28 12:00.

Anmälda Team Laxcup Vättern 2018

 

1. Mysteriegänget 

2. Kirby (SM)

3. BullFish

4. RINI

5. Åberg och Krille

6. Jaktia Örebro/slaktarn

7. Old Ox

8. Willgård

9. Dala Två (SM)

10. Umetroll

11. King Size

12. Tackel 2

13. Fladen Fishing Pink Baby (SM)

14. Larsson (SM)

15. Hagberg

16. Hankapojkarna

17. MM

18. Wille

19. Biggan

20. TM

21. Byggare Bob

22. Trollet (SM)

23. Stjärtfena

24. Sjönäs

25. Blänket (SM)

26. 2 och en halv Glenn (SM)

27. Wiljen (SM)

28. Bertan/Lowrance (SM)

29. Wildwater Lars/Finska pojkarna

30. Rävesa

31. Eagle

32. LockLifters (SM)

33. Abel/Falun

34. Roger

35. Krantz (SM)

36. Svea 2

37. Jägers

38. Texas (SM)

39. Tålamod

40. Näbb

41. Nydalen Tedde

42. Jennie IV

43. Tidan

44. Marcus/Abbe

45. Karlberg

46. Piratebot

47. Snekkerbua Sverige (SM)

48. LaxFläng (SM)

49. Klangen

50. Sandholm Bilservice

51. DC Fishing

52. Dalsland med Bengtsson (SM) 

53. Rehab

54. Borgs Motor

55. Gorbys

56. Rocco (SM)

57. Patron

58. Adenvall

59. Kegir/Sjökan

60. Järnkrok

61. Nissaryd/Blue bird

62. Albatross

63. Nordan (SM)

64. Ahlis

65. TEA

66. Hotspot Hjo

67. TIMAB (SM)

68. Banan

69. J-S (SM)

70. F.I.S (SM)

71. LaHa

72. Glen Alpin

73. Hangover

74. Snipjägarna

75. Dunken Jr

76. Big Bang (SM)

77. Garmin Sweden

78. Lungberg och Lantz

79. Moroder

80. Alien

81. Skönheten och Odjuret

 

 

 

 

 

Tävlingsinformation
Laxcup Vättern 2018

Arrangör
KFFF och Vänerns Sportfiskeförening.
 
Plats
Stenbryggan Karlsborg
 
TävlingsDatum
Lördag och söndag den 1:a och 2:a december 2018

 

Datum Reservhelg

Med tanke på hur väderläget brukar vara i december är en reservhelg planerad. Reservhelgen är helgen efter ordinarie helg, alltså den 8-9 december. Beslutet om att flytta tävling kommer tas då väderprognoser och isläge tydligt visar att tävlingen inte går att genomföra. Tider och regler kommer vara desamma oavsett tävlingsdatum.

 
Logi
Karlsborgs Vandrarhem www.karlsborgsvandrarhem.se 0505-446 00
Idas Strandgård www.idasbrygga.se  0505-131 22
Kanalhotellet   www.kanalhotellet.se  0505-121 30
Hotell Carlsborg www.carlsborg.nu  0505-120 15
Granviks Stugor www.granvik.se  070-509 66 88
Granviks Vandrarhem   www.granviksvandrarhem.com 070-603 10 75
 
Mat
I Karlsborg finns flera livsmedelsbutiker.
 
Drivmedel
Bensin och diesel finns att köpa från ett flertal mackar i Karlsborg.
 
Förtöjning
Båtplatser och ström sponsras av stenbryggans inre och yttre hamnförening hela helgen.
 
Tävlingsansvarig
Sten-Gunnar Steénson
 
Kaptensmöte
Vid invägningsplatsen intill vandrarhemmet lördag och söndag kl. 07.00. Obligatorisk närvaro.
 
Start
Alla deltagande båtar måste utgå från Karlsborg, startbrickorna delas ut efter kaptensmötet varje dag. En av brickorna fästs på fångstpåsen med buntband och en bricka måste hängas tillbaka på tavlan senast 60 minuter efter tävlingstidens utgång. De team som inte fått fisk måste hänga upp båda brickorna. Fri start efter angivet klockslag.
 
Målgång
Lördag kl.16.00, söndag kl.15.00, då ska alla båtar, oavsett anledning, vara innanför stenbryggan. Tävlingsledningen kan förkorta tävlingsdagen p.g.a. av dåligt väder. Information om detta ges vid varje kaptensmöte.
 
Invägning
Fångsten skall avlämnas för invägning senast 30 minuter efter målgång. Antal fiskar som får fångas enl. fiskestadgan är 3 st laxar per fiskare och dag men för att alla ska fiska på lika villkor gäller följande: Oavsett hur många deltagare det är i teamet får endast 6 st. godkända laxar fångas och ilandföras. Minimimått vid invägning av lax är 62 cm.
OBS! Fisken mäts utan att stjärtfenan viks ihop.
Invägningen börjar ca: 45 minuter efter målgång. Alltså ca: 16:45 Lördag och ca: 15:45 Söndag. En representant från varje team måste närvara vid invägningen.
 
Poäng
20 poäng per godkänd fisk och 10 poäng per kilo invägd fisk.
 
Säkerhet
Radiotrafik bör ske på VHF kanal 72. Deltagande sker på egen risk, tänk på att Vättern är en stor sjö. Därför måste samtliga team ha VHF-radio, kompass, nödbloss eller nödraketer och flytväst eller flytoverall måste bäras av samtliga deltagare. Tävlingsledningen äger rätt att av säkerhets-, redskaps-, och fångstskäl inspektera deltagande båtar före start och eventuellt förvägra deltagande i tävlingen. Alkoholförbud gäller på sjön.
Sjöräddningen på Vättern, Karlsborg 0705-818 065, Vadstena 0705-808 154
 
Priser
För tyngsta Lax samt till de bästa teamen efter 2 dagar.
 
Uteslutning
Tävlingsdeltagare som bryter mot tävlingsbestämmelserna eller gällande bestämmelser för fiske och sjöfart i Vättern utesluts ur tävlingen.
 
Övrigt
Minst två medlemmar/team krävs för att anmält team ska godkännas för start. Tävlingsledningen ser gärna att alla rödingar och öringar returneras under tävlingen.

 

Deltävling SM i trolling 2019 Swedish Trolling Masters
Laxcup Vättern 2018 är en deltävling i SM i trolling 2019 Swedish Trolling Masters. För dom team som även vill delta i SM i trolling finns länk till anmälan nedan.
Länk till Anmälan SM i trolling 2019 Swedish trolling Masters
 

Information

Dom senaste fem åren har Laxcup Vättern genererat 239 130 kr till Mer Lax i Vättern. 

 
Mer information kan fås via kontakt med tävlingsledningen.
Stefan Åberg Mail: stefan.abg@carlsborg.net Mobil: 072-216 58 85
Sten-Gunnar Steénson Mail: s-gs@telia.com Mobil: 070-329 33 32
 
Varmt välkomna!
Karlsborgsortens Fiske & Fiskevårdsförening och Vänerns Sportfiskeförening.
http://www.kfff.se
http://www.vanerblanket.se

 

OBS! Efteranmälan på plats ej möjligt.

 
Vid inställd tävling skänks överskottet av anmälningsavgifterna till Mliv. Stor del av prisbordet lottas ut till alla anmälda team. (Priser hämtas i Karlsborg).
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

 

 

Anmälan till Laxcup Vättern 2018 är avslutad.

Sista anmälningsdagen var 25:e November.

OBS! Efteranmälan på plats ej möjligt.

 

 

 

 

Klara sponsorer 
Laxcup Vättern 2018

Lowrance sponsrar Laxcup Vättern 2018 med en Lowrance HDS Carbon 9".
 

Olssonsfiske sponsrar Laxcup Vättern 2018.
 
RTS Sverige AB, nordens ledande återförsäljare av Kirby städmaskiner sponsrar Laxcup Vättern 2018 med 3 st Kirbymaskiner värde ca 12 000 Skr/st. Hemleverans ingår.
 
 ABU sponsrar Laxcup Vättern med fem stycken Altum DLC rullar.
 
 
Wildwater sponsrar laxcup Vättern 2018 med 10 000 kr.
 
 
KFFF är med och sponsrar Laxcup Vättern 2018.
 

Colorama Tibro sponsrar Laxcup vättern 2018 med en prissumma på tyngsta Lax i gram motsvarande i Kr. Ex ger tävlingens tyngsta lax på 10 kg prissumman 10 000 kr.
 

Borgs Motor sponsrar med presentkort på motorservice. (Värde 2 000 kr)
 

Karlsborgs Båt och fiske är med och sponsrar Laxcup Vättern 2018.
 

VK SALMON sponsrar med prylar för ca: 3000 kr.
  

Stoxdal sponsrar laxcup Vättern 2018.

 

Fladen är med och sponsrar Laxcup Vättern 2018.
 

San Remo Sponsrar Laxcup Vättern 2018. Byns godaste Pizza.
 

STABICRAFT sponsrar Laxcup Vättern 2018.
 
GO FISH Skövde är med och sponsrar Laxcup Vättern 2018.
 
Orkla Spinnaren är med och sponsrar laxcup Vättern 2018 med beten.
 

Gladsax Fiske sponsrar med bete i startpåsen till dom 70 först anmälda teamen. Även en vinnarpåse till tyngsta lax fångad på deras bete under tävlingen. 
 

Jaktia Örebro sponsrar Laxcup Vättern 2018.
 
Bo Sjöbergs Fiske o Fritid är med och sponsrar Laxcup Vättern 2018.
 

Hjo Sportfiske sponsrar med 1000 kr presentkort.
 

Bygghyttan i Karlsborg AB sponsrar Laxcup Vättern 2018.
 
Sportfishing News sponsrar Laxcup Vättern 2018.
 

Karlsborgs Turism AB sponsrar Laxcup Vättern 2018.
 
Stenbryggans Inre och Yttre hamnförening
Stenbryggans Inre och Yttre hamnförening sponsrar Laxcup Vättern 2018.
 
 
 

Stabicraft

STABICRAFT kommer finnas på plats lördag och söndag med tält och sitt flaggskepp 2750UCC.

 

 

 

LOWRANCE sponsrar Laxcup Vättern

Lowrance sponsrar

Laxcup Vättern 2018

med en

Lowrance HDS Carbon 9”

 

Kombinerar en mycket ljusstark och högupplöst SolarMax HD-skärm med avancerad tvåkärning processor.

Bäst i klassen CHRIP-teknik med dubbla kanaler för bättre täckning och separation, dubbla nätverksekolod som ger dig möjlighet att se flera källor samtidigt. Mer snabbhet och råstyrka i samma användarvänliga skärm.

 

Länk till Lowrance

 

 

WILDWATER sponsrar Laxcup Vättern

Wildwater sponsrar
Laxcup Vättern

med
10 000 kr

 

 

 

Colorama i Tibro sponsrar Laxcup Vättern med pengapris!!!

Colorama i Tibro sponsrar Laxcup Vättern 2018 med pengapris till den personen som fångar tävlingens tyngsta Lax. Prissumman blir i Kr vad laxen väger i gram. Alltså väger tävlingens tyngsta lax 10 kg (10 000 gram) blir prissumman

10 000 kr.

 

 

 

 

 

 

Dammsugarprojektet - rent, snyggt och mer smolt i Vättern!

RTS Sverige AB presenterar ett projekt där du får rent och snyggt
hemma samtidigt 
som du bidrar till mer smolt i Vättern.
 
 
RTS Sverige AB är Nordens största återförsäljare av städmaskiner för hemmabruk av märket Kirby. Maskinen är en top off the line produkt som ny kostar mellan 30-40 000. RTS erbjuder alla som vill ha mer smolt i sjöarna att få en begagnad servad maskin värde ca 12 000kr för priset av 2000kr. I detta ingår förutom maskinen både hemleverans och introduktion/demonstration.

Du som vill ha en dammsugare börjar med att swisha 1000kr till Rade 0736-999777, sedan betalar ni ytterligare 1000kr till "Mer lax i Vättern" och smsar en bild på "smoltinbetalningen" till Rade på 0736-999777
 
 
Betala in 1000 kr till 'Mer lax i Vätterns' Postgiro 174 039-8 eller swish 070-8702775 (ordföranden Johan Fridlund). 
Märk inbetalningen "Dammsugarprojektet + ditt namn

 

 

 

Deltävling SM i trolling 2019 Swedish Trolling Masters

Deltävling SM i trolling 2019 Swedish Trolling Masters

Laxcup Vättern 2018 är en deltävling i SM i trolling 2019 Swedish Trolling Masters. För dom team som även vill delta i SM i trolling finns länk till anmälan nedan.
Länk till Anmälan SM i trolling 2019 Swedish trolling Masters


Summering och slutresultat Laxcup Vättern 2017

Anmälningsavgifterna för Laxcup Vättern 2017  inbringade 42 900 kr. I samband med Laxcup Vättern skänker Olssons fiske 5 000 kr. Detta gör att det totalt kommer in 47 900 kr till Mer Lax i Vättern under årets tävling.

 

Dom senaste fem åren har Laxcup Vättern genererat
239 130 kr
till Mer Lax i Vättern. 

 

Vi riktar ett stort tack till alla sponsorer som har gjort det möjligt att arrangera Laxcup Vättern 2017. Vi tackar även Steen-Gunnar Steenson / Vänerns sportfiskeförening för hjälp med tävlingen. Tack Vågmästare Jan Anoschkin och kameraman/liverapportör Björn outdoor.se Blomkvist. Ett stort tack till Karlsborgs kommun, Bygghyttan, Naturbordet och Stenbryggans inre och yttre hamnföreningar som ställt upp med bryggplatser, ramp, lokaler, matförsäljning, kärra och scen för invägning. Slutligen tack till Sjöräddningen som var på plats för allas säkerhet och trevnad.

 

Slutresultat Laxcup Vättern 2017:

Tävlingens största Lax fångades av Team Aloha och vägde 7.94 kg. Den fina laxen gav Team Aloha ett sponsrat kontantpris på 10 000 kr.

Årets totalsegrare blev Team Åberg och Krille som fick 5 laxar med en totalvikt  på 23,73 kg. Som förstapris fick dom en motor från Suzuki och ett sponsrat kontantpris på 5000 kr och en högkvalite damsugare från Kirby.


Bilderna tagna av Ylva Ågesjö.

 

Bildgalleri Laxcup Vättern 2017

 

 
 
 
Antal
Vikt
 
Placering
Team
Postadress
Laxar
Lax
Poäng
1
Åberg & Krille
Karlsborg
5
23,73
337,3
2
King Size
Östansjo
4
18,84
268,4
3
Wildwater Lars
Åkersberga
3
14,43
204,3
4
Aloha
Berghem
2
11,94
159,4
5
Trollingbrothers
Storvik
2
9,61
136,1
6
Trollet
Askim
2
9,22
132,2
7
Eagle
Hjo
2
8,89
128,9
8
Bertan
Tibro
2
8,15
121,5
9
Wille
Ljung
2
7,01
110,1
10
Old Ox
Karlsborg
1
5,91
79,1
11
Timab
Skövde
1
5,80
78,0
12
Mamo
Karlsborg
1
4,04
60,4
13
Krantz
Skövde
1
3,93
59,3
14
Adenvall
Töreboda
1
3,75
57,5
15
Tålamod
Karlsborg
1
3,33
53,3
16
Eriksson/Nordh
Lidköping
1
3,12
51,2
17
Byggarebob
Kumla
1
3,08
50,8
18
Stjärtfena
Sala
1
3,08
50,8
19
Bullfish
Karlsborg
1
2,95
49,5
20
Töreboda
Töreboda
1
2,61
46,1
21
HSF
Skövde
1
2,34
43,4
 
 
 
 
 
 
Antal Lax:
36
 
 
 
 
Antal kg:
155,76
 
 
 
 
Medelvikt
4,327
 
 
 
 

Resultat dag 1 (Lördag 2/12 2017)

 
 
 
Antal Lax
Vikt Lax
Poäng
Plac.
Team
Postadress
02-dec
02-dec
02-dec
 
 
 
 
 
 
1
Åberg & Krille
Karlsborg
4
19,53
275,30
2
Aloha
Berghem
2
11,94
159,40
3
Trollet
Askim
2
9,22
132,20
4
King Size
Östansjo
2
7,85
118,50
5
Wildwater Lars
Åkersberga
1
6,24
82,40
6
Bertan
Tibro
1
4,37
63,70
7
Trollingbrothers
Storvik
1
4,20
62,00
8
Tålamod
Karlsborg
1
3,33
53,30
9
Wille
Ljung
1
3,23
52,30
10
Eriksson/Nordh
Lidköping
1
3,12
51,20
11
Bullfish
Karlsborg
1
2,95
49,50
12
Töreboda
Töreboda
1
2,61
46,10
 
 
 
 
 
 
Antal lax:
18
 
 
 
 
Antal kg:
78,59
 
 
 
 
Medelvikt
4,37
 
 
 
 
 
Fiskvikt dag 1
Dag
Längd
Vikt
1
82
7,94
1
78
6,39
1
77
5,91
1
76
6,20
1
75
6,24
1
74
4,37
1
71
4,20
1
71
4,20
1
69
3,90
1
69
4,00
1
67
3,23
1
67
3,12
1
66
3,33
1
66
3,65
1
65
3,33
1
65
3,02
1
64
2,95
1
62
2,61

Hamninformation Laxcup Vättern 2017

Fria fördröjningar/ landström, sponsras av stenbryggan Inre/Yttre sektion.

Toalett i hamnen/dusch, ligger innanför flytbastun, ingång från vägens sida, kod 9876.

Trailer parkering uppe vid vallen.

VARNING! Lågt vattenstånd i Vättern.

Tänk på att vattenståndet i Vättern för tillfället är väldigt lågt. Lätt att köra på om man inte ser sig för och tiltar upp motorn. Var rädda om båtarna som vi alla kommer ut till Laxarna. Området runt rampen och hamnen Stenbryggan är grunt.

Anmälan Laxcup Vätter 2017 avslutad

Efteranmälan på plats ej möjligt. Sista anmälningsdagen var söndag den 26:e november.

Anmälda Team Laxcup Vättern 2017

Anmälda Team:
01. 88an & Fireball
02. BullFish
03. Hanken
04. Tackel 2
05. Vänstern och Nordström
06. Höken / Garmin
07. Mysteriegänget
08. Timab
09. Bertan
10. 2 och en halv Glenn
11. Tålamod
12. Willgård
13. Åberg och Krille
14. Wille
15. Lundin/Wikström
16. Falle
17. Wildwater Lars
18. HSF
19. Karlberg
20. Kirby
21. Strömstad
22. Krantz
23. Laxguiderna
24. Abelfishing
25. BOA
26. King Size
27. P Johansson
28. Äntligen!
29. Töreboda
30. Mamo
31. Nydalen
32. Byggarebob
33. Pikesnightmare
34. Rini
35. Topi
36. TT
37. Albatross
38. Jontro
39. Eagle
40. Old Ox
41. Växjö/Tidaholm
42. Borgs Motor
43. Adenvall
44. Stjärtfena
45. Sandholm Bilservice
46. Wiljen
47. Hangover
48. Führ / Wegelius
49. Stimmet
50. Eriksson / Nordh
51. Skörbjugg
52. Trollingbrothers
53. Snipjägarna
54. Alien
55. Ericson
56. Trollet
57. Högern och sydampere
58. Aloha
59. Seaforce
60. Rocco
61. Trubbelhugg

 

 

10 000 kr
till tävlingens tyngsta lax

Kontantpris 10'000 kr till tävlingens tyngsta lax och 5'000 kr till tävlingens bästa team. Ferroscandia sponsrar laxcup Vättern 2017.

(Om tävlingen inte genomförs lottas inte pengapriserna ut.)

Fin lax fångad av Thomas Fåglefelt 6.7 kg

En av flera laxar som landats idag , mycket lax som visar under stunden undertecknad va och hälsa på norr om Karlsborg.
Mycket spännande fiske när Laxcup Vättern drar igång och vi då kan fiska närmare land.

Sponsorer Laxcup Vättern 2017

SUZUKI sponsrar med en DF5-AS och 5 st drybage (värde ca: 17 000 kr).
 

 

 


LOWRANCE/Olssonsfiske sponsrar med en Lowrance Elite TI-9 med totalscan givare. (värde ca: 12 000 kr)
 

 

 

Kontantpris 10 000 kr till tyngsta lax.

Ferroscandia sponsrar med kontantpris 10 000 kr till tävlingen tyngsta lax (vid minst 50 anmälda team).
 

 

 

RTS Sverige AB, nordens ledande återförsäljare av Kirby städmaskiner sponsrar Laxcup Vättern 2017 med 3 st Kirbymaskiner värde ca 10 000 Skr/st. Hemleverans ingår.
 

 


Abu Garcia sponsrar Laxcup Vättern 2017 med 3 st Ambassadeur Salmon Special.

 

 

 


Fladen Fishing är med och sponsrar Laxcup Vättern 2017. (värde ca. 8 000 kr)

 

 

 

COMSTEDT är med och sponsrar Laxcup Vättern 2017.

 

 

 

 
KFFF  är med och sponsrar Laxcup Vättern 2017.

 

 

 


Gladsax Fiske sponsrar med bete i startpåsen till dom 50 först anmälda teamen. Även en vinnarpåse till tyngsta lax fångad på deras bete under tävlingen. 

 

 

 


VK SALMON sponsrar med prylar för ca: 3000 kr.

 

 

 

I FISH är med och sponsrar Laxcup Vättern 2017.

 

 

 


Wiggler sponsrar med 5 st trollingspön värde ca. 2 500 kr. 

 

 

 


Borgs Motor sponsrar med presentkort på motorservice. (Värde 2 000 kr)

 


EL-GE sponsrar med 4 st daiwa 7"trollingspö.

 

 


Colorama Tibro är med och sponsrar Laxcup Vättern 2017.
 

Karlsborgs Båt och fiske är med och sponsrar Laxcup Vättern 2017.
 

Hjo Sportfiske sponsrar med 1000 kr presentkort.
 

Jaktia sponsrar Laxcup Vättern 2017 med en Water Wolf kamera.
 


STOXDAL är med och sponsrar Laxcup Vättern 2017.

 

San Remo är med och sponsrar Laxcup Vättern 2017.

 

Bo Sjöbergs Fiske o Fritid är med och sponsrar Laxcup Vättern 2017.
 

Bygghyttan i Karlsborg AB sponsrar Laxcup Vättern 2017.

 

Sportfishing News sponsrar Laxcup Vättern 2017.

 

Vågkonsult i Eskilstuna sponsrar Laxcup Vättern 2017.

 


Karlsborgs Turism AB sponsrar Laxcup Vättern 2017.

 

Stenbryggans Inre och Yttre hamnförening

Stenbryggans Inre och Yttre hamnförening sponsrar Laxcup Vättern 2017.