Aktiviteter under 2022:

Årsmöte Onsdag 13 april kl 18, Vanäs pub. 

Tillsyn och fiskekortskontroll i Bottensjön.

Fiskevårdsåtgärder som t.ex. utsättning av risvasar i Bottensjön.

Skötsel, fiskisättning och fiskekortskontroll i Spåndals Bergsjö.