Aktiviteter under 2020:

Sportlovspimpel 12:e Februari. Inställt!

Årsmöte Torsdag 4:e Mars kl. 18:30 på Skomakarn.

Gös och Gäddtävling på Bottensjön 21:e Juni.

Tillsyn och fiskekortskontroll i Bottensjön.

Fiskevårdsåtgärder som t.ex. utsättning av risvasar i Bottensjön.

Skötsel, fiskisättning och fiskekortskontroll i Spåndals Bergsjö.