Aktiviteter under 2019:

Sportlovspimpel 14:e Februari.

Årsmöte Torsdag 21:e Mars kl. 18:00 Vanäspuben.

Isättning av lax i Granvik i vår.

Gös och Gäddtävling på Bottensjön.

Super Grand Slam, Vättern/bottensjön i Augusti.

Tillsyn och fiskekortskontroll i Bottensjön.

Fiskevårdsåtgärder som t.ex. utsättning av risvasar i Bottensjön.

Skötsel, fiskisättning och fiskekortskontroll i Spåndals Bergsjö.

Laxcup Vättern 7-8 december (med reservhelg 14-15 december).