Aktiviteter under 2018:

Sportlovspimpel vecka 7 är inställd.

Årsmöte den 5:e Mars Vanäspuben kl. 18:00.

Göstävling i månadsskifter 16:e Juni.

Super Grand Slam, Vättern/bottensjön i Augusti.

Tillsyn och fiskekortskontroll i Bottensjön.

Fiskevårdsåtgärder som t.ex. utsättning av risvasar i Bottensjön.

Skötsel, fiskisättning och fiskekortskontroll i Spåndals Bergsjö.

Landlaxtävling okt/nov.

Laxcup Vättern 1-2 december. Föreningen hjälper till att arrangera tävlingen.