Förhållningsregler Spåndals Bergsjö 2022

Medlemskap i KFFF är obligatorisk.
- 10 st fiskar per kort (enskilt medlemsskap/familjemedlemsskap) får tas upp per år.  Max 2 fiskar per dygn (enskilt medlemsskap) eller max 1 fisk per dygn per fiskare (familjemedlemsskap).

- Självklart så använder man bara ett spö per person.

- Fiskekortet registreras via länken iFISKE.se
- Att man tar med sig sitt skräp ser vi som en självklarhet.
- Visa hänsyn till andra fiskare och fiskemetoder.
- Kontroll av fiskekort och fångst är självklart fiskare emellan.
- Att släppa tillbaka fisk får inte ske mellan vecka 25-33 när det är för varmt i vattnet, då har fisken dålig chans för överlevnad. Våra fiskar är levande varelser, hantera dem varsamt.
- Fiskekortet för 2022 gäller till 2023 års fiske-stopp.