Förhållningsregler Spåndals Bergsjö 2021

- Medlemskap i KFFF är obligatorisk.
- Premiärdagen är lördagen 1 maj 2021.
- Fiskeförbud i sjön mellan 13 april - 30 april
- 10 st fiskar per kort (senior/familj) får tas upp per år.  
- OBS! För barn och ungdomar under 16 år som löser gratis Juniorkort gäller att endast 10 fiskar får tas upp per familj, oavsett hur många Juniorkort som löses inom familjen. 
- Självklart så använder man bara ett spö per person.
- Fiskekortet köps via länken iFISKE.se
- Att man tar med sig sitt skräp ser vi som en självklarhet.
- Visa hänsyn till andra fiskare och fiskemetoder.
- Kontroll av fiskekort och fångst är självklart fiskare emellan.
- Att släppa tillbaka fisk får inte ske mellan vecka 25-33 när det är för varmt i vattnet, då har fisken dålig chans för överlevnad. Våra fiskar är levande varelser, hantera dem varsamt.
- OBS! 2 st fiskar/dygn får tas upp vilket kort man än har.
- Tillåtet att använda flytring, men visa hänsyn.
- Fiskekortet för 2021 gäller till 2022 års fiske-stopp.