Planerade riskområden över Vättern Torsdag - Söndag vecka 50.

2015-12-09

Provning med skarp ammunition

Provning vid FMV Provplats kommer att genomföras under perioden tisdag 8/12 t o m fredag 11/12 kl 08:00-16:00. Riskområdets utsträckning enligt kartbild nedan.
 

Varningsfyr visar på övning

Varningsfyren, som finns i närheten av samtliga riskområden, är tänd 30 minuter innan skjutningen börjar samt under hela övningen. Fyrkaraktären lyser med vitt blixtsken. Fyrkaraktären kallas det sätt på vilket en fyr lyser och är mörkt på, ett periodiskt sätt för att underlätta identifiering
Ytterligare information finns på www.fmv.se/riskomraden